[ ]

[ ]

FÖR ENTREPRENÖRER.

FÖR ENTREPRENÖRER.

ATT SKAPA TRYGGHET FÖR SIG OCH SINA ANHÖRIGA.

Platinum Security är ett bolag grundat av entreprenörer för entreprenörer. Hittills har lokalt stöd varit svårt att erhålla. Ofta för sent. När hoten redan finns där. Behovet av säkerhetstjänster, både förebyggande och löpande, växer för varje år. Sverige har förändrats.

Platinum Security bildades för att skydda entreprenörers familjer, egendom, vänner och vår framtid. Välkommen att kontakta oss: info@platinumsecurity.se

våra fyra verksamhetsområden.

säkerhetsanalys.

I den första delen av vårt samarbete genomför vi en säkerhetsanalys för att kartlägga just dig och din familjs behov. Denna process är uppdelad i fem steg –
1. Identifiering och intervju
2. Säkerhetsbesiktning
3. Analys
4. Åtgärdslista
5. Utbildningar (HLR, Agerande vid hot/överfall, Barn & Ungdomar, Media)

[1]

[2]

personskydd.

Vi har erfarenhet av all typ av personhjälp såsom rondering, platsbevakning, livvaktsskydd och familjekoordinator.

administration.

Vi hjälper dig med all typ av administration kopplat till säkerhet. Det handlar ofta om hur du folkbokför dig själv och din familj och hur du äger dina bilar etc.

[3]

[4]

abonnemang.

Med Platinums Trygghetsabbonemang erhåller du och din familj tillgång till våra säkerhetskonsulter och vakter 24/7. I händelse av hot eller exempelvis inbrott, kommer vi snabbt på plats.