Säkerhetsanalys

I den första delen av vårt samarbete genomför vi en säkerhetsanalys för att kartlägga just dig och din familjs behov. Denna process är uppdelad i fem steg.
Läs mer

Säkerhetsanalys

I den första delen av vårt samarbete genomför vi en säkerhetsanalys för att kartlägga just dig och din familjs behov. Denna process är uppdelad i fem steg. Läs mer

Fem-stegsprocess

1. Identifiering och intervju
2. Säkerhetsbesiktning
3. Analys
4. Åtgärdslista
5. Utbildningar (HLR, Agerande vid hot/överfall, Barn & Ungdomar, Media)

Säker byggnad

Vi arbetar tillsammans med våra erfarna montörer (Säker Fastighet AB) och ger en helhetslösning till kunden. Nyttan är en leverantör som skapar en samverkan och funktionell lösning vilket ger en effektivare och billigare process med mindre felkällor.

1. Dörrar/Fönster/Lås
2. Staket/murar
3. Galler
4. Panik-Rum
5. Larm & Kameror

Säkerhetsanalys

Kostnaden för säkerhetsanalysen är 30 000 :- exkl. moms, och då ingår:

1. Personligt besök av kvalificerad säkerhetskonsult

2. Behovsanalys/genomlysning av person och familj både avseende hem, företag, mediaexponering.

3. Framtagande av individanpassad säkerhetsrapport inkl. åtgärdsplan.

4. Personligt uppföljningsmöte – rapportering av förslag och åtgärder.