Personskydd för
hela familjen

1. Rondering
2. Platsbevakning
3. Livvaktsskydd
4. Insatsstyrka
5. Familjekoordinator

Personskydd för
hela familjen

1. Rondering
2. Platsbevakning
3. Livvaktsskydd
4. Insatsstyrka
5. Familjekoordinator

Personskydd

Platinum Security är till för att öka din och din familjs trygghet i vardagen. Oavsett om det gäller i hemmet, på jobbet eller på resan. Ibland är inte förebyggande åtgärder tillräckligt eller så önskar du uppgradera skyddet löpande eller vid ett specifikt tillfälle. Då är våra personskyddskordinator och livvakter där för dig. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet sedan många år av att skydda direktörer, entreprenörer och privatpersoner.

Case

Bakgrund
En familj önskade uppnå en tryggare vardag.

Process
Platinum genomförde en besiktning av bostaden, riskanalays samt skydd och utbildning av familjen. Utifrån detta gjordes och genomfördes en åtgärdslista vilket blandannat innebar inkoppling av överfallslarm, abonnemang på nattlig rond av väktare, byte av lås samt uppförande av stängsel. Familjen prenumererar nu på Platinums Trygghetsabonnemang, vilket innefattar Jour (24/7) för HOT och HÄNDELSER samt halvårsvis uppföljning.